Legislație & etică - Dr. Andreas Vythoulkas | Specialist Infertilitate

Legislație & etică

Legislație & etică

România nu are legi specifice prin care se reglementează reproducerea umană asistată medical. Normele juridice aplicabile în România sunt cele naționale și europene referitoare la donarea și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană.

În Grecia, dispozițiile privitoare la reproducerea umană asistată medical sunt cuprinse în legile 3089/2002 şi 3305/2005.

Aspecte juridice

Condiţii

Persoanele fizice sau cuplurile pot recurge la metodele de inseminare artificială numai în cazul în care se află în incapacitatea de a aduce pe lume copii pe cale naturală sau pentru a preveni transmiterea unei afecţiuni grave la copil.

În ceea ce priveşte limita de vârstă, problemă de care sunt interesate multe femei, s-a stabilit ca în cazul reproducerii asistate, aceasta să se efectueze până la vârsta normală de reproducere a persoanei asistate. În cazul în care persoana asistată este femeie, vârsta reproductivă înseamnă 50 de ani.

Alegerea sexului copilului este interzisă, cu excepţia cazului în care, printr-o astfel de alegere, se evită bolile grave ereditare care sunt asociate cu sexul.

Acordurile scrise şi legalizate

Înainte de efectuarea actului medical destinat să ajute reproducerii umane asistate, este necesar consimţământul scris al persoanelor care doresc să aibă un copil.

Atunci când cuplul nu este căsătorit, iar partenerii trăiesc în concubinaj, viitorii părinţi trebuie să-şi dea acordul în faţa notarului. Acest acord serveşte ca „recunoaştere voluntară” a copilului sau copiilor născut/ţi, ca urmare a aplicării metodei de reproducere umană asistată.

Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul femeii necăsătorite care, la rândul ei, trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere în faţa notarului. În acest mod se evită impunerea unei proceduri suplimentare legale, pentru femeia care doreşte să aducă pe lume un copil, asigurându-l astfel pe legiuitor că viitoarea mamă este pe deplin conştientă de alegerea făcută pentru naşterea unui copil, care nu va avea, în principiu, un tată legal.

Legislație națională

Legea 95/2006 a reformei în sănătate, actualizată prin Legea 71/2011 – pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011 – , reglementează donarea și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană.
Norma metodologică din 25/10/2006, de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic”, din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, emisă de Ministerul Sănătății Publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 916 din 10/11/2006.
Legea nr. 588/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1232 din 21/12/2004.
Ordinul nr. 860 din 12 iulie 2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, emis de Ministerul Sănătății, publicat în Monitorul Oficial nr. 464 din 26 iulie 2013.
Legislație europeană

Directiva 23/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 asupra stabilirii standardelor de calitate şi siguranţă asupra donării, procurării, testării, procesării, conservării, depozitării şi distribuirii ţesuturilor şi celulelor umane.
Directiva 17/2006/CE a Comisiei din 8 februarie 2006 de punere în aplicare a Directivei 23/2004/CE a Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe tehnice pentru donarea, obţinerea şi testarea de ţesuturi şi celule umane.
Directiva 2006/86/CE a Comisiei din 24 octombrie 2006 de punere în aplicare a Directivei 23/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de trasabilitate, notificarea reacţiilor şi a incidentelor adverse grave, precum şi la anumite cerinţe tehnice pentru codificarea, prelucrarea, conservarea, stocarea şi distribuirea ţesuturilor şi a celulelor umane.
Etică și deontologie

Codul de deontologie medicală din 30 martie 2012 al Colegiului Medicilor din România, publicat în Monitorul Oficial nr. 298 din 7 mai 2012.